Nie musisz powierzać nam pieniędzy na zakup domu!

Procedura rezerwacji i zamawiania domu na osiedlu w Radostowicach

Pierwszy krok (opcjonalny): wstępna rezerwacja działki
Mają Państwo możliwość wstępnego zarezerwowania jednej z 5 działek po 820 m² albo działki ostatniej* o powierzchni 950 m² na okres nie dłuższy niż 30 dni. W tym czasie mogą Państwo nawiązać kontakt np. z naszym doradcą kredytowym i sprawdzić warunki finansowania oraz przedstawić indywidualne życzenia dotyczące przyszłego budynku. Aby zarezerwować działkę, należy zawrzeć umowę rezerwacyjną i wpłacić kwotę 2 000 zł. Kwota ta jest zaliczana na poczet ceny budowy domu. W razie Państwa rezygnacji do 14 dni od daty rezerwacji, zwracamy Państwu pełną kwotę.

Drugi krok: Umowa przedwstępna (notarialna)

Po wyborze działki i ustaleniu ostatecznych parametrów budynku oraz zasad finansowania zawierana jest umowa przedwstępna zobowiązująca nas do przeniesienia własności działki i budowy domu. Kiedy wykonane są fundamenty, zawierana jest umowa właściwa (notarialna), na podstawie której następuje przeniesienie na Państwa rzecz własności gruntu oraz kontynuowane są prace budowlane.

Uwaga! Przeniesienie własności działki z rozpoczętą budową (fundamenty) pozwala Państwu objąć jednym kredytem całość inwestycji (działka + dom).

Trzeci krok: Zakończenie inwestycji na etapie ustalonym w umowie.

*Na działce o powierzchni 950 m² zostanie zbudowany Dom Optymalny w stanie wykończenia pod klucz i standardzie PREMIUM-Aktywny

Łap dotację NFOŚIGW

Projekt Domu Optymalnego został przygotowany we współpracy z projektantami i weryfikatorami programów NFOŚiGW, dzięki czemu, w wersji PREMIUM ENERGY, spełnia wytyczne w zakresie izolacyjności termicznej, wentylacji z odzyskiem ciepła, szczelności, sprawności instalacji w tym grzewczej i podgrzewu wody użytkowej,
a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, obowiązującej od 2021 r. Oznacza to możliwość skorzystania
z dofinansowania do budynków niskoenergetycznych i pasywnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska NF40 i NF15.

Twój Dom Optymalny, w wersji PREMIUM AKTYWNY spełniał będzie kryteria programów dofinansowania do paneli fotowoltaicznych z programu Prosument,
a w przyszłości może stać się dodatkowym źródłem przychodów, dzięki odsprzedaży prądu do sieci energetycznej.

I co najważniejsze – wydatki na użytkowanie domu będą znacząco niższe niż w budynkach standardowych, bez konieczności rezygnowania z ciepła i komfortu w sezonie grzewczym oraz stosowania kosztownego chłodzenia w okresie letnim.