[rev_slider video-slider]

Etapy zakończone

Konstrukcja żelbetowa

Układ konstrukcyjny Domu Optymalnego został podporządkowany 3 zasadniczym założeniom:
– konstrukcja ma przenosić obciążenia ścian zewnętrznych i i stropu z 1 podparciem,
– konstrukcja ścian stanowi oparcie dla wysuniętego poza obrys budynku dachu,
– ściany zewnętrze są ramą dla dużych okien balkonowych parteru i piętra…czytaj więcej