Założenia konstrukcyjne

Układ konstrukcyjny Domu Optymalnego został podporządkowany 3 zasadniczym założeniom:
– konstrukcja ma przenosić obciążenia ścian zewnętrznych i i stropu z 1 podparciem,
– konstrukcja ścian stanowi oparcie dla wysuniętego poza obrys budynku dachu,
– ściany zewnętrze są ramą dla dużych okien balkonowych parteru i piętra.

Jednym z podstawowych założeń projektu Domu Optymalnego była elastyczność przestrzeni wewnętrznej na dwóch etapach:
– w trakcie dostosowywania projektu do potrzeb konkretnego inwestora (bez zmiany konstrukcji) i
– w trakcie użytkowania (brak ścian nośnych umożliwia swobodę aranżacji).

Fundamenty

Dom posadowiony został na żelbetowych fundamentach na poziomie 1,3 m – ławy o przekroju 0,35 x 1,3 m, w środkowej części stopa fundamentowa o wymiarach 1,5 x 1,5 m pod słup żelbetowy oraz słup kominowy, połączona z ławami za pomocą ściągów żelbetowych.
Na tak przygotowany, zasypany i zagęszczony fundament wylano zbrojoną płytę o gr. 15 cm na poziomie -0,24 m.

Ściany zewnętrzne

W ścianach zewnętrznych wykonano słupy żelbetowe o przekroju 0,25 x 0,25m (13 szt.), 0,25 x 0,30m (4 szt.), 0,20 x 0,95m (słup kominowy) oraz 0,72 x 0,25 m (przy drzwiach wejściowych).
Na ścianach przewidziano wieniec obwodowy z obniżeniem nad oknami i drzwiami.
Strop żelbetowy o gr. 15 cm oparty jest na podciągach i ścianach zewnętrznych.
Ściany szczytowe piętra zakończone są zbrojoną ramą, stanowiącą oparcie dla drewnianej konstrukcji dachu.

Wykorzystane materiały

– beton podkładowo-wyrównawczy B15
– beton klasy B30
– pręty żebrowane ze stali o przekroju 10-20 mm, łączone strzemionami o przekroju 6mm