Zatrzymaj i pozyskaj energię

Parametry energetyczne budynku, a zwłaszcza tzw. pierwotne i wtórne zapotrzebowanie na energię cieplną, powinno się kształtować kierując się normami, posiadanym budżetem oraz indywidualnym podejściem do tego zagadnienia. Zapotrzebowanie pierwotne na energię cieplną wynika z samej bryły budynku oraz szczelności termicznej przegród (ścian zewnętrznych, dachu i fundamentu). Bryła Domu Optymalnego jest optymalna z punktu widzenia minimalizacji zapotrzebowania na energię cieplną. Wtórne czyli ostateczne zapotrzebowanie na energię cieplną wynika z zapotrzebowania pierwotnego oraz zastosowanej techniki – przede wszystkim grzewczej i wentylacyjnej. Na przykład zapotrzebowanie pierwotne w budynku, które wynosi ok. 40 kWh/m2/rok można zmniejszyć nawet do poziomu 15 kWh/m2/rok przy zastosowaniu odpowiednio dobranej techniki.

Przejdź do 5 zadań energetycznych w Domu Optymalnym

Optymalny standard PREMIUM

Przewidzieliśmy następujący standard energetyczny (zapotrzebowanie na energię cieplną):

  • w wersji budynku PREMIUM – poniżej 70 kWh/m2/rok
  • w wersji budynku PREMIUM AKTYWNY – poniżej 55 kWh/m2/rok

Test Blower Door

to pomiar szczelności powietrznej budynku. Elementy budynku oszczędzające energię, takie jak okna i drzwi o dobrych parametrach, izolacja termiczna, nowoczesne systemy grzewcze itp. w pełni spełniają swoje zadanie tylko po wyeliminowaniu niepożądanych przewiewów powietrza przez ściany zewnętrzne.

Jest to ważne, ponieważ uciekające przez ściany ciepłe powietrze zwiększa
koszty energii, a jednocześnie przenosi wilgoć, która ulega skropleniu na zewnątrz ściany. Natomiast zimne powietrze z zewnątrz, przenikające do budynku, powoduje zawilgocenie i zagrzybienie ścian oraz obniża komfort mieszkania. W efekcie ściana tych zjawisk ściana ulega szybszej degradacji i cenne ciepło ucieka z domu.

Przeprowadzenie testu szczelności pozwala sprawdzić jakość wykonania prac (zwłaszcza połączeń elementów konstrukcyjnych i przejść), a zarazem mieć pewność, że dom realnie zużywał będzie mniej energii. Jest również warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW.