Ciepła Belka Montażowa Marbet

Ciepła Belka Montażowa Marbet to innowacyjny zestaw elementów do szczelnego i prostego montażu okien i drzwi (stolarki otworowej) w strefie izolacji termicznej budynku, stosowany głównie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. System pozwala na zminimalizowanie strat ciepła związanych z mostkami termicznymi na styku okno – mur. Belki z twardego polistyrenu z zatopionymi w nich kotwami stalowymi służą do wykonania szczelnej i bezpiecznej ramy nośnej. Poszczególne segmenty łączy się ze sobą na zasadzie budowania z klocków.

  • Przewodność cieplna λ – ≤ 0,032W/mK, optymalne przebiegi izoterm na styku okno-mur
  • Przepuszczalność powietrza – <0,03 do 0,05m3/mhdaPa2/3 –  spełnione wymagania normowe dla klasy 4  – po cyklach zmęczeniowych (symulujących wieloletnie użytkowanie stolarki)
  • Wodoszczelność – 600 Pa –  spełnione wymagania normowe dla klasy 9A  – po cyklach zmęczeniowych.
  • Odporność na obciążanie wiatrem – Klasa C5 (2000 Pa) wraz z badaniem bezpieczeństwa 3000 Pa –  spełnione wymagania normowe po cyklach zmęczeniowych.
  • Wytrzymałość mechaniczna – działanie siły pionowej (Racking) – klasa 4 (800N)
  • Wytrzymałość mechaniczna – skręcanie statyczne – klasa 4 (350N)

Elementy Ciepłej Belki Montażowej Marbet

Schemat montażu okna – przekrój przez mur dwuwarstwowy

Zestaw montażowy - CBM Marbet i produkty uszczelniające Soudal

Wykonany montaż okna w warstwie izolacji

Przekrój przez mur trójwarstwowy

Przekrój przez mur trójwarstwowy