BOLIX WM to zaprawa klejąca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej w  systemie  ocieplania  ścian  zewnętrznych  budynków  ETICS  oraz przyklejania płyt z wełny mineralnej o strukturze laminarnej i lamelowej do typowych podłoży mineralnych takich jak: beton, mury ceglane, tynki cementowe  i  cementowo-wapienne,  itp.  Służy  również  do  mocowania płyt  sfazowanych  jednostronnie  z  wełny  mineralnej  o  strukturze lamelowej do sufitu w systemie BOLIX IZO-STROP.

DANE TECHNICZNE

Orientacyjne zużycie
Klejenie metodą „pasmowo-punktową”  ≥ 4,0 kg/m2
Klejenie metodą „grzebieniową”  ≥ 5,0 kg/m2
Wykonywanie warstwy zbrojonej  ≥ 4,5 kg/m2

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C.

Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h

Opakowania:worek 25 kg