Komfort czyli dobrostan

W Domu Optymalnym już na etapie projektu pomyśleliśmy o tym, by móc komfortowo użytkować go w przyszłości. Kluczowe były: dopływ świeżego powietrza, wilgoci, światła dziennego, zapewnienie cienia, klarowny podział na strefy wspólne i prywatne, prosta komunikacja czyli te elementy, których nie da się poprawić wygodnymi meblami czy elektroniką.

Każdy przecież wie, co oznacza termin komfort, ale mało kto potrafi podać taką jego definicję, dzięki której moglibyśmy odróżnić uzasadnione potrzeby od zbytku i przesady. Czym zatem jest komfort? Krótko mówiąc, jest to taki stan, który służy naszemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Inaczej mówiąc – dobrostan. W większości przypadków dobrostan można zmierzyć. Wiemy na przykład, że dla przeciętnego człowieka maksymalna temperatura w pomieszczeniu, którą odczuwa on jako przyjemną, wynosi 24°C przy wilgotności względnej 30% i zaledwie 18°C przy wilgotności względnej 75%.

Dom Optymalny umożliwia uzyskanie maksymalnego komfortu przy zminimalizowanych kosztach eksploatacji, a ostateczny rachunek związany jest z Państwa wiedzą i umiejętnym wykorzystaniem jego atutów.

Zdrowe mury

Komfort pomieszczeń w dużym stopniu zależy od materiałów, z których powstał budynek, dlatego w Domu Optymalnym zdecydowaliśmy zastosować zdrowe, naturalne produkty, które mają korzystny wpływ na samopoczucie mieszkańców. Są wśród nich: ceramiczne materiały ścienne i dachowe, mineralna wełna skalna, drewno, gips, beton czyli tradycyjne surowce poddane nowoczesnej obróbce. W efekcie budujemy z najlepszej jakości produktów dostępnych na rynku,  w celu uzyskania optymalnego komfortu przy niskich kosztach eksploatacji.