Dachówka ceramiczna Bergamo

Z punktu widzenia architektury Domu Optymalnego pokrycie dachu ma spełniać dwa główne warunki:

  • tworzyć możliwie jednolitą powierzchnię zewnętrzną dachu
  • być możliwe do wykonania z ogólnodostępnych produktów o wysokiej i stabilnej jakości.

Ceramiczna dachówka Bergamo wypełnia oba te warunki. Możliwe jest także systemowe zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Dwa dostępne kolory dachówki – antracytowy i szary będą stosowane zależnie od materiału i koloru elewacji budynku. Dachówka ceramiczna tłumi odgłosy uderzeń deszczu i odporna jest na uderzenia gradu. Dociąża również konstrukcję dachu.

Kolejnym istotnym kryterium doboru pokrycia dachu był jego szeroko rozumiany koszt, na który składają się:

  • koszt zakupu i wykonania
  • koszt ponoszony przez środowisko naturalne
  • koszt recyklingu.

Analiza rynku, jaką przeprowadziliśmy, wykazała, że dachówka Bergamo mieści się w przeciętnym koszcie rynkowym małogabarytowych produktów pokrycia dachu i posiada optymalny stosunek jakości do ceny.

Energetyczny koszt (ze źródeł nieodnawialnych) wykonania metra kwadratowego dachu warstwowego z użyciem dachówki ceramicznej (wraz z dodatkowymi warstwami i wykończeniem) wynosi przeciętnie 331 MJ i tym samym należy do najmniejszych wśród dostępnych pokryć dachowych. Dla przykładu tradycyjne pokrycie łupkiem to koszt trzykrotnie większy, a blachą cynkowo-tytanową – prawie półtorakrotnie większy¹.

Dachówka ceramiczna należy do produktów o zamkniętym cyklu życia, co oznacza, że może ona zostać w stu procentach ponownie użyta – jako surowiec, ale także do ponownego wykorzystania.

Istotną cechą dachówki ceramicznej jest także jej powszechna akceptowalność wynikająca z ponadtysiącletniej tradycji wykorzystywania gliny w budownictwie.

Informacje od producenta.

Płaska dachówka idealnie odpowiadająca aktualnym trendom budowlanym, preferującym minimalizm zwartych w formie budynków przykrytych nieskomplikowanym dachem.
To właśnie kształt dachówki w połączeniu z uznanymi od wieków walorami ceramiki sprawia, że jest optymalnym wyborem dla tych inwestorów, którzy stawiają na nowoczesne budownictwo, ale nie rezygnują z wysokiej jakości.

Dachówka Bergamo to:

– ceramiczne pokrycie w nowoczesnej formie

– płaska powierzchnia dachu

– specjalnie zaprojektowane zamki zapewniające szczelność pokrycia

– możliwość ułożenia dachówki na dwa sposoby: szeregowo i z przesunięciem

– dopasowanie do dachów o kącie nachylenia już od 25O

Dane techniczne:

Specyfikacja produktu:
Waga ok. 3,95 kg
Całkowita długość ok. 43,6 cm
Całkowita szerokość ok. 28,5 cm
Długość pokrycia ok. 33,3 – 36,1 cm
Średnia szerokość pokrycia ok. 23,7 cm
Min. wartość obliczeniowa sztuk/m2 ok. 12,0
Ilość sztuk/m2 ok. 11,8 – 12,8
Waga m2 ok. 48,5 kg
Ilość sztuk/Europleta 240
Waga pełnej palety ok. 975 kg
Minimalny kąt nachylenia dachu od 25 °
Mrozoodporność tak

więcej informacji na stronie producenta

¹ dane wg “Energy Manual, Sustainable Architecture”, Hegger, Fuchs, Stark, Zeumer, Bazylea 2008