Ściany

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne zostały wymurowane z pustaków ceramicznych TERMOton o gr. 25 cm, połączonych na wpust i pióro w pionie, a w poziomie cienkowarstwową zaprawą cementową.

 

 

Ściany wewnętrzne