Wzorcowe wykonanie każdego Domu Optymalnego zapewnią:

  • kompleksowo przemyślany projekt architektoniczny i wykonawczy,
  • szczegółowe rozwiązanie tzw. miejsc newralgicznych (przede wszystkim  w celu minimalizacji mostków termicznych),
  • starannie dobrane materiały,
  • doświadczeni wykonawcy,
  • nadzór wysokiej klasy specjalistów,
  • kompletna dokumentacja powykonawcza i zdjęciowa,
  • 12 etapowych protokołów odbioru i
  • badanie szczelności budynku testem “Blower-Door”.

Pierwsze szkice idei autorstwa arch. Roberta Koniecznego

Pierwsze szkice idei autorstwa arch. Roberta Koniecznego

Widoczne dwie odrębne bryły: parteru i użytkowego poddasza

Widoczne dwie odrębne bryły: parteru i użytkowego poddasza