Źródło ciepła

Wybór sposobu ogrzewania należy przeanalizować pod kątem dostępności mediów na określonym terenie. W przypadku gdy dostępny jest gaz ziemny, inne rozwiązania będą zazwyczaj droższe. Oczywiście nawet w takim przypadku mogą przeważyć indywidualne preferencje np. takie, że użytkownik nie chce używać gazu.

Na osiedlu w Radostowicach proponujemy jako rozwiązanie standardowe ogrzewanie gazem ziemnym, natomiast jako alternatywne – pompę ciepła typu powietrze. Możliwe jest także zastosowanie bezpośredniego ogrzewania prądem elektrycznym.

Ochrona przed utratą ciepła

Kluczowe znaczenie dla ochrony budynku przed utratą ciepła mają parametry cieplne ściany zewnętrznej (pełnej i transparentnej), dachu (z elementami transparentnymi) oraz fundamentów. Poniżej przedstawiamy przekrój ściany zewnętrznej w Domu Optymalnym.

ETICS_Termoton

Konstrukcja ścian zewnętrznych z pustaka ceramicznego pociąga za sobą konieczność wykonania izolacji termicznej z wełny mineralnej. Stosowanie do tego celu styropianu jest błędem z puntu widzenia fizyki budowli, ponieważ ma on znacznie większy od pustaka opór dyfuzyjny pary wodnej. W konsekwencji wilgoć wydostająca się z pomieszczeń na zewnątrz zatrzyma się i wykropli pomiędzy pustakiem a styropianem, zamiast wyjść poza budynek. Może to prowadzić do powolnego, ale trwałego uszkadzania ściany nośnej wykonanej z ceramiki. Taka sama zasada obowiązuje przy wyborze rodzaju tynku – powinien on pozwolić wilgoci wyjść na zewnątrz.

welna_styropian

W Domu Optymalnym stosowany będzie system elewacyjny Etics marki Rockwool, który doskonale spełnia wyżej opisane wymagania.

Izolacyjność przegród transparentnych (okna, drzwi i drzwi balkonowe)

W zapewnieniu ciepła w budynku kluczową rolę odgrywają transparentne elementy powłoki zewnętrznej budynku takie jak okna, drzwi balkonowe i zewnętrzne. Dzieje się to przede wszystkim z dwóch powodów – po pierwsze przegrody te stanowią zazwyczaj około 30% całkowitej powierzchni powłoki zewnętrznej budynku, a po drugie w ich montażu najłatwiej o powstanie mostków termicznych. Planując izolacje termiczne budynku w tym zakresie, należy zoptymalizować i zharmonizować względem siebie następujące parametry:

  • optymalne zwymiarowanie i położenie przegród transparentnych względem stron świata (w optymalizacji należy wziąć pod uwagę ochronę przed utratą ciepła, pasywne pozyskiwania energii słonecznej i zapewnienie dostępu światła dziennego do wnętrza budynku)
  • zaplanowanie optymalnego współczynnika przenikania ciepła okna/drzwi Uw
  • fachowy montaż okien i drzwi, zapewniający unikanie mostków termicznych

Pasywne wykorzystanie ciepła promieni słonecznych

Energia słoneczna jest często niedocenianym źródłem ciepła w okresach grzewczych. Promienie słoneczne wpadające wówczas do budynku wspomagają ogrzewanie i – w przeciwieństwie do jakiekolwiek techniki – nic nie kosztują. Aby z nich skorzystać, wystarczy prawidłowo umiejscowić budynek na działce (wg „ruchu słońca”), a także odpowiednio umieścić i dobrać wielkość okien oraz zaplanować ich współczynnik przenikalności cieplnej. Pokazywane na tej stronie powyższe parametry zostały dostosowane do działek położonych w Radostowicach.

domek_slonce

Aktywne wykorzystanie energii promieni słonecznych

Jako dodatkowe źródło energii cieplnej mogą być wykorzystane panele fotowoltaiczne (produkcja prądu) lub solarne (produkcja ciepłej wody). W przypadku zastosowania pompy ciepła,  system fotowoltaiczny (PV) może z nią współpracować, zwielokrotniając efektywność każdej wytworzonej kilowatogodziny prądu.

Zatrzymanie ciepła w budynku

Zatrzymanie ciepła w budynku

Pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 Diament

Wełna elewacyjna Frontrock Max E