BOLIX HD 158 Do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS,  opcjonalnie do zbrojenia warstw szpachlowych na podłożach mineralnych, w tym zapraw / mas klejących do zatapiania siatki (np. BOLIX U) oraz drobnoziarnistych tynków naprawczo – dekoracyjnych BOLIX T-ND i BOLIX T-NDTRAS.

Jako wkładka zbrojąca przy wykonywaniu hydroizolacji typu ciężkiego w grubo powłokowych masach bitumicznych BOLIX.

Dodatkowe zbrojenie warstw hydroizolacyjnych tj. BOLIX Hydro Duo lub BOLIX Hydro.

DANE TECHNICZNE

Wielkość oczek siatki: 3,9 x 4,0 mm

Masa powierzchniowa: 158 ±8 g/m2

Rodzaj splotu: raszlowy

Długość: 50 m

Szerokość: 1,00 m

Opakowanie: rolka

Kolor: pomarańczowy z logo BOLIX