W kierunku aktywnych Domów Optymalnych

Architektura Domu Optymalnego została tak pomyślana, aby mógł on zostać zbudowany jako budynek aktywny tzn. taki, który produkuje więcej energii niż zużywa. Decyzję w tym zakresie podejmuje inwestor, który ma możliwość wyboru pomiędzy budynkiem niskoenergetycznym (standard dla Domu Optymalnego), pasywnym i aktywnym.

W Europie istnieją już przykłady zrealizowanych z powodzeniem budynków aktywnych. W naszym artykule opublikowanym w jubileuszowym 50. numerze czasopisma “Zawód Architekt” (oficjalne czasopismo Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) prezentujemy m.in. “Aktiv-Stadthaus”, wielorodzinny plusenergetyczny dom we Frankfurcie – kliknij, aby otworzyć skan całego artykułu.

Dom Optymalny | Artykuł o domach aktywnych

W kierunku domów aktywny | Zawód Architekt Nr 50.2016